Påmeldingsskjema

Påmelding til seminar for Livsstyrketrenere 5. – 7. mars 2020

Livsstyrketreningsseminaret går over 3 dager. Seminaravgiften inkluderer lunsj alle dager, samt middag fredag kveld. Vi håper alle som melder seg på har anledning til å delta på hele seminaret med middag. Dersom du ikke kan delta på middagen ber vi deg krysse av for det under. Om du skulle være forhindret fra å delta deler av seminaret, er seminaravgiften den samme.

Påmeldingen er bindende. Seminaravgiften refunderes ikke ved frafall. 

Vær vennlig å fylle ut alle rubrikkene nedenfor ved påmelding. 

Du vil motta en faktura fra oss noen dager etter påmeldingen. Skal arbeidsgiver betale er det viktig at du skriver inn navn og adresse på arbeidsgiver og hvilken e-postadresse vi skal sende fakturaen til. Hvis ikke arbeidsgivers e-post er oppgitt, vil fakturaen bli sendt til din e-postadresse. 

Når utdannet:
Jeg melder meg på:


Hvor skal fakturaen sendes?
Kan ikke sendes ev. arbeidsgiver. Navn på deltaker må stå på fakturaen
Kryss av hvis du ikke skal delta på middagen

Kryss av hvis du ønsker å presentere noe på idetorget.