Videreutdanning

Rehabilitering av pasienter med kroniske sammensatte sykdommer - Livsstyrketrening

Dette er et studie som tilbys ved VID vitenskapelige høgskole og du kan lese mer om studiet HER

Vil du høre hva livsstyrketrenerene Lars Verket og Frode Hilde har å si om hca Livsstyrektreningsstudiet har gitt dem, kan du se en video HER 

Du kan også se denne videoen hvor Borghild Aarskog Myhre forteller om sine erfaringer som student på Livsstyrketreningsutdannelsen. Videoen kan du se HER

 

Fagutdanningen som er en videreutdanningen ledes av Heidi A. Zangi og Tone Ringdal.

 

Heidi A. Zangi er utdannet sykepleier med embetsstudie i sykepleievitenskap og Phd-grad fra Universitetet i Oslo. I sitt Phd-arbeid evaluerte hun kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Tidligere har hun gjennomført utdanning i gestaltveiledning, konfluent pedagogikk og psykosyntese ved Meta-senter i Kristiansand. Hun har ledet flere kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Heidi jobber nå som forsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus og som førsteamanuensis og studieleder for Videreutdanning i Livsstyrketrening gjennom mindfulness (oppmerksomt nærvær) og mestringsfremmende kommunikasjon på Diakonhjemmet Høgskole.

 

 

Tone Ringdal er sykepleier med videreutdanning i foreldreveiledning, psykisk helsearbeid, veiledning og coaching, og i Livsstyrketrening. Hun har en master i helsefremmende arbeid og skrev masteroppgave om hvilken betydning livsstyrketrening har for livsstyrketreneres egen helse, med spesielt fokus på oppmerksomt nærvær. Hun jobber som psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener i mottaksteam i Enhet for rus og psykisk helse i Horten kommune og har ansvar for Livsstyrketreningskursene som holdes der. Hun har 20% stilling som høgskolelærer på videreutdanningen i Livsstyrketreningen på Diakonhjemmet høgskole og er også lærer på videreutdanningen i veiledning og coaching på Høgskolen i Sør-Øst-Norge. Der har hun også oppdrag som ekstern sensor i fordypningen i salutogenese på masterstudiet i helsefremmende arbeid.
E-post:  tone-rin@online.no


.