Styret


 • Inger Johanne Lurås

  Leder


  «Livsstyrketrener og instruktør i oppmerksomhetstrening.  Jobber ved universitetet i Tromsø»

 • Heidi A. Zangi

  Nestleder og seminarkomite


  Heidi A. Zangi er utdannet sykepleier med embetsstudie i sykepleievitenskap og Phd-grad fra Universitetet i Oslo. I sitt Phd-arbeid evaluerte hun kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Tidligere har hun gjennomført utdanning i gestaltveiledning, konfluent pedagogikk og psykosyntese ved Meta-senter i Kristiansand. Hun har ledet flere kurs i Livsstyrketrening for personer med revmatiske sykdommer. Heidi jobber nå som forsker på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus og som studieleder for Videreutdanning i Livsstyrketrening gjennom mindfulness (oppmerksomt nærvær) og mestringsfremmende kommunikasjon på Diakonhjemmet Høgskole.

 • Eldri Steen

  Seniorrådgiver


  Eldri Steen er utdannet sykepleier og pedagog. I 2001 tok hun en dr. grad sammen med legen Liv Haugli om utvikling og evaluering av en pedagogisk modell for personer med langvarige muskel/skjelettsmerter. Denne dr. graden danner grunnlag for kurs i livsstyrketrening. Eldri har skrevet boken ”Når livet setter seg i kroppen - mindfulness, muligheter, valg” (Bazar forlag 2012) sammen med Liv. Eldri og Liv har sammen ledet 13 kull av videreutdanningen ”Livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær (mindfulness) og mestringsfremmende kommunikasjon” på Diakonhjemmet høgskole. Fra høsten 2013 har Heidi A. Zangi overtatt som studieleder. Hun gjennomfører nå videreutdanningen sammen med Tone Ringdal. Videreutdanningen gir kompetanse til å lede kurs i livsstyrketrening. (www.diakonhjemmet.no).

  Fra 2010 har Eldri valgt å være delvis pensjonist; noe som gir mer tid til barnebarn, hagearbeide, og – ikke minst – til egen privatpraksis som hun har hatt de siste 30 årene. Nå møter hun enkeltpersoner og par til veiledning på mandager, tirsdager og onsdager. Hun har kontor der hun bor; Adventveien 14b, 0281 Oslo. Veiledningen fokuserer på oppmerksomt nærvær og økt bevissthet på hvordan levd liv setter seg i kroppen og kan gi ulike symptomer og plager. Eldri har de senere årene blant annet veiledet flere med diagnosen ME. Disse erfarer at veiledningsprosessen bidrar til økt bevissthet på sammenhenger mellom symptomer, tanker og følelser; noe som etter hvert bidrar til symptomreduksjon og at opplevelsen av overskudd og mestring langsomt kommer tilbake. Mobil: 41569553

 • Ingunn Nafstad

  Seminarkomite


  Jeg er bosatt på Sørumsand og er mor til to ungdommer i 20-årene. Min utdanningsbakgrunn er fysioterapeut, veileder, livsstyrketrener og coach,, samt en master i helsefremmende arbeid. Jeg jobber nå som HMS-rådgiver i Sykehuspartner med helsefremmende og forebyggende HMS arbeid og er brennende opptatt av arbeidshelse. Tidligere yrkesbakgrunn er fra bedriftshelsetjeneste og arbeidsrettet rehabilitering. . Ressursutvikling av mennesker og organisasjoner er min viktigste kompetanse. Mine hoved kvalifikasjoner er bl.a. coaching/veiledning av ledere og ansatte individuelt og i gruppe i organisasjoner i omstilling,  og  IA arbeid på individ, gruppe og organisasjonsnivå,  innebærende livsstyrketrening for langtidssyke.  

 • Lars Verket

  Journalist og webansvarlig


  Lars Verket (48) er gift og bor i Kristiansand. Ferdig utdannet livsstyrketrener i 2016. Bakgrunn som friluftsvegleder med sosialøkonomi hovedfag i bunn. Jobbet først som journalist, men har siste 12 årene drevet eget selskap med vekt på friluftsliv (og der han har prøvd å bli padlosof). Aktiv på nett, og blogger på www.homoludens.no Twitter/instagram: @padlofil Foredrag: www.padlosofen.no Veldig gira på å teste ut livsstyrketreningen utendørs. Fra 1.1.17 startet jeg i 50% stilling som "Livsstyrketrener og Friluftsveg-Gleder" ved Sørlandet rehabiliteringssenter (www.sorrehab.no). Gleder meg til ta fatt med denne herlige gjengen!
 • Aud Alvestad

  Sekretær


 • Liv Anne Bjurgren


  Liv Anne Bjurgren er utdannet sceneinstruktør fra Rose Bruford College i London i 2002, og jobbet som regissør, formidlingsleder og dramaturg ved norske scener før helsa satte en effektiv stopper for det i 2010. De siste seks årene kan ses som et gedigent hull i CV'en eller en sekk full med gull etter som. I allefall tok hun Tverrfaglig Videreutdanning i Veiledning og Coaching ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold i 2015, og Livsstyrketrening i 2016, noe som aldri ville falt henne inn uten å ha fått gå på to Livsstyrketreningskurs først. Nå er målet å finne en liten nok jobbhverdag å stå i over tid. Hva mer? Liv Anne har en super mann og to utrolige barn, trives inne med bok og ute med bål, og kløv i fingrene etter å holde på i hagen.
 • Åse Henriksen

  Regnskap- og webansvarlig


  Åse Henriksen er markedsøkonom, webdesigner og livsstyrketrener. Bor på Bettum gård i Vestfold