Medlemskontigent

Fristen for å innbetale medlemskontigenten i Forum for Livsstyrketrening er 1. mars hvert år.

Medlemskontigenten på kr 250,- betales inn til vår konto: 1503 2139717.

Medlemskontigenten gjelder for ett kalenderår.

Er du ikke medlem men ønsker å bli medlem kan du lese mer HER.