Medlemsavgift

Fristen for å innbetale medlemsavgift i Forum for Livsstyrketrening er 1. mars hvert år.

Medlemsavgiften på kr 250,- betales inn til vår konto: 1503 2139717.

Medlemsavgiften gjelder for ett kalenderår.

Er du ikke medlem men ønsker å bli medlem kan du lese mer HER.