Bli medlem

Har du tatt videreutdanning i Livsstyrketrening, kan du bli medlem av vårt Forum.

Når du registrerer deg så vil du få en faktura og når den er betalt vil du få tilgang til medlemssiden

Gå inn på medlemssiden helt øverst på siden, her kan du registrere deg. 

 

Hvem kan bli medlem? Alle som har tatt videreutdanningen i Livsstyrketrening kan bli medlemmer av forumet. Medlemskap forutsetter innbetalt medlemskontingent.

Medlemsfordeler Medlemmer får tilgang til medlemsområdet på forumets nettside. Her ligger til enhver tid siste versjon av «Program for kurs i Livsstyrketrening». Det fins også tips om litteratur og andre ressurser, samt øvelser og materiell til bruk ved oppstart og gjennomføring av egne kurs i livsstyrketrening. På nettsiden kan medlemmene også annonsere egne kurs. 

Forumet sender 3-4 ganger per år ut medlemsbrev med informasjon om hva som skjer i forumet, tips om konferanser og kurs, litteraturtips etc.

Forumet arrangerer årlige seminarer, der medlemmer får en redusert påmeldingsavgift. Seminarene er en arena for å videreutvikle seg som livsstyrketrener, og samtidig etablere nettverk med andre livsstyrketrenere. 

Forum for livsstyrketrening har utviklet en egen logo som medlemmer kan benytte f. eks. når de annonserer egne kurs.