Bli medlem

Har du tatt videreutdanning i Livsstyrketrening, kan du bli medlem av vårt Forum.

Du må registrere deg som medlem og innbetale medlemsavgiften på kr 250,- til vår konto: 1503 2139717 for å få
tilgang til vår medlemsside. Medlemsavgiften gjelder for ett kalenderår. 

HUSK at du må registrere deg for å komme inn på medlemssiden.   

Gå inn på medlemssiden helt øverst på siden, her kan du registrere deg.