Mandat for forum for Livsstyrketrening

Forum for Livsstyrketrening ble opprettet 6 januar 2011. Formålet er å tilby informasjon om Livsstyrketrening og bidra til at Livsstyrketrenere har et forum hvor de kan utveksle faglige erfaringer og ideer. Alle som har tatt videreutdanningen i Livsstyrketrening kan bli medlemmer av forumet.

Det er opprettet et styre for forum for livsstyrketrenere. Styrets oppgaver er å:

  • Arrangere kurs og konferanser om livsstyrketrening for livsstyrketrenere og andre
  • Fremme kunnskap om holdninger og intensjoner som ligger til grunn for livsstyrketrening
  • Tilby kollegial støtte, erfaringsutveksling og gjensidig veiledning
  • Bidra til utvikling og vedlikehold av nettside hvor publikum, potensielle kurs deltakere og livsstyrketrenere kan hente relevant informasjon
  • Stimulere til og drifte et nettverk av Livsstyrketrenere
  • Bidra til fagutvikling og læring

Styret for forumet har 8 medlemmer. Medlemmene blir valgt på en Livsstyrketrener – samling og blir valgt for 2 år av gangen.