Mandat for forum for Livsstyrketrening

Forum for livsstyrketrening er en interesseforening for livsstyrketrenere. Forumets formål er å: • Tilrettelegge for at den enkelte kan utvikle sine kunnskaper og ferdigheter som livsstyrketrener • Bidra til å skape et nettverk av livsstyrketrenere • Bidra til å spre oppdatert informasjon om livsstyrketrening Hvem kan bli medlem? Alle som har tatt videreutdanningen i Livsstyrketrening kan bli medlemmer av forumet. Medlemskap forutsetter innbetalt medlemskontingent. Medlemsfordeler Medlemmer får tilgang til medlemsområdet på forumets nettside. Her ligger til enhver tid siste versjon av «Program for kurs i Livsstyrketrening». Det fins også tips om litteratur og andre ressurser, samt øvelser og materiell til bruk ved oppstart og gjennomføring av egne kurs i livsstyrketrening. På nettsiden kan medlemmene også annonsere egne kurs. Forumet sender 3-4 ganger per år ut medlemsbrev med informasjon om hva som skjer i forumet, tips om konferanser og kurs, litteraturtips etc. Forumet arrangerer årlige seminarer, der medlemmer får en redusert påmeldingsavgift. Seminarene er en arena for å videreutvikle seg som livsstyrketrener, og samtidig etablere nettverk med andre livsstyrketrenere. Forum for livsstyrketrening har utviklet en egen logo som medlemmer kan benytte f. eks. når de annonserer egne kurs.

Det er opprettet et styre for forum for livsstyrketrenere. Styrets oppgaver er å:

  • Arrangere kurs og konferanser om livsstyrketrening for livsstyrketrenere og andre
  • Fremme kunnskap om holdninger og intensjoner som ligger til grunn for livsstyrketrening
  • Tilby kollegial støtte, erfaringsutveksling og gjensidig veiledning
  • Bidra til utvikling og vedlikehold av nettside hvor publikum, potensielle kurs deltakere og livsstyrketrenere kan hente relevant informasjon
  • Stimulere til og drifte et nettverk av Livsstyrketrenere
  • Bidra til fagutvikling og læring

Styret for forumet har 8 medlemmer. Medlemmene blir valgt på en Livsstyrketrener – samling og blir valgt for 2 år av gangen.