Velkommen til Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er en måte å trene din oppmerksomhet på, ved både å legge merke til og akseptere det som skjer i deg: Hvordan du puster, hvilke tanker

Livsstyrketreningskurset er utarbeidet med tanke på personer med ulike helseplager, men er like godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglivets utfordringer.

Det helsefremmende perspektivet er helt sentralt i livsstyrketrening, ikke diagnosen. Vårt fokus er at personer som sliter med ulike plager, også har ressurser og potensialer i seg til selv å finne frem til hva de trenger for å håndtere hverdagen på en – for den enkelte – bedre måte. Det gir kurset muligheter til.

Livsstyrketreningskurset gjennomføres vanligvis over 10 samlinger á 4 timer i grupper med 8-10 deltakere. Hvert kurs har 2 ledere/livsstyrketrenere med helse- eller sosialfaglig bakgrunn som har gjennomført en ettårig videreutdanning i mindfulness (oppmerksomt nærvær) og mestringsfremmende kommunikasjon.