Velkommen til Livsstyrketreningsseminar 2020!

Neste års seminar for Livsstyrketrenere holdes på Ris menighetshus i Oslo 5. - 7. mars. Sett gjerne av datoene allerede nå! Tema denne gangen er "Våre egenskaper som livsstyrketrenere". Med utgangspunkt i "Sterke og svake sider" i kompendiet, holdningene i oppmerksomt nærvær og selvmedfølelse som tema, vil gi mulighet til å erfare og utvikle våre ressurser som livsstyrketrenere. Øvelsene vil som tidligere bli ledet av våre erfarne lærere på utdanningen. Programmet finner du nederst på siden og kan lastes ned. Du kan melde deg på i skjemaet under. VELKOMMEN!
Når utdannet:
Jeg melder meg på:


Hvor skal fakturaen sendes?
Kan ikke sendes ev. arbeidsgiver. Navn på deltaker må stå på fakturaen
Kryss av hvis du ikke skal delta på middagen

Kryss av hvis du ønsker å presentere noe på idetorget.