Livsstyrketreningskurs på mange ulike arenaer

Ved mange av landets lærings- og mestringssentra Ved noen revmatologiske avdelinger På flere rehabiliteringssentra

Ved arbeidsmarkedsbedrifter er kurset tilpasset 4- ukers oppfølgingsperioder

Flere bedriftshelsetjenester benytter temaene og arbeidsmetodene i for eksempel stressmestringskurs, medarbeiderutvikling og kommunikasjonskurs

Enkelte Nav-kontorer kjøper tjenestene av livsstyrketrenere som har gjennomført videreutdanningen

Noen livsstyrketrenere har også privatpraksis hvor arbeidsmetodene brukes i individuell veiledning, parveiledning og i grupper