Her finner du Livsstyrketrenere

Østfold

Tønnesen, Truls
Spesial sykepleier, Sarpsborg kommune
Tlf: 95799731
E-post: trulstonnesen@gmail.com

Claussen, Therese
Vernepleier med videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid. Arrangerer private kurs: www.livsstyrken.no
Tlf: 94425626
E-post: theresec@hotmail.no

Forsberg, Torunn
Ta kontakt med meg på telefon 90537412 så tar vi en prat.
Tlf: 90537412
E-post: torunnforsberg@online.no

Bø, Miriam
Psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener NAV Rygge
Tlf: 92012918
E-post: miriamboe@icloud.com

Abrahamsen, Mette Iren Førrisdahl
Psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener. Videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Fagkonsulent i Askim kommune.
Tlf: 41241688
E-post: mette.iren.forrisdahl.abrahamsen@askim.kommune.no

Vege, Borghild
Holder LST kurs for pårørende m.fl. på kveldstid, samt for pasienter med psykiske lidelser i poliklinikken, DPS, på dagtid. Høsten 2017 er jeg i gang med mitt 8.kurs. Er interessert i andres erfaringer i forhold til målgruppene jeg arbeider med.
Tlf: 41290288
E-post: borghild.vege@gmail.com

Christensen, Line
Yrke: kreftsykepleier. Videreutdanning i kognitiv terapi Arbeidssted: Lærings- og mestringssenteret, sykehuset Østfold, Moss.
Tlf: 46922640
E-post: linechr4@gmail.com

Vestfold

Bjurgren, Liv Anne
Holder for tiden ikke kurs, men ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om Livsstyrketrening eller videreutdanningen.
Tlf: 91695103
E-post: livannebjurgren@yahoo.no

Henriksen , Åse
Livsstyrketrener
Tlf: 99729010
E-post: kallosa64@live.no

Lurås, Inger Johanne
Livsstyrketrener, instruktør i oppmerksomt nærvær (mindfulness) og instruktør i Mediyoga.
Tlf: 97014191
E-post: Inger.J.Luras@usn.no

Winnæss, Gry
Jeg er sykepleier i Holmestrand og omegn. Utdanningen Livsstyrketrening gav meg innsikt i eget levd liv, gjennom konkrete erfaringer i nået. Dette er mulig for alle! Ta gjerne kontakt med meg.
Tlf: +4793098598
E-post: grywin@online.no

Holt, Nina Merete
Ansatt i Horten kommune, Enhet rus og psykisk helse. Vi tilbyr gratis kurs til kommunens innbyggere to ganger pr år, vår og høst.
Tlf: 40623313
E-post: nina.m.holt@gmail.com

Nylund, Heidi Merete
Jobbveileder hos Eiker Vekst AS, Mjøndalen
Tlf: 91891380
E-post: heidi@eikervekst.no

Rød, Karin
Jeg er sykepleier, Qigong instruktør og Veileder/coach. Har Livsstyrketrening i samarbeid med Sandefjord og Larvik kommune
Tlf: 97160437
E-post: karin-rod@outlook.com

Ringdal, Tone
Jobber som psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener ved Mottaksteam, Enhet for rus og psykisk helse, Horten kommune. Leder den tverrfaglige videreutdanningen i Livsstyrketrening sammen med Heidi Zangi, VID Vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet, Oslo.
Tlf: 92226134
E-post: tone-rin@online.no

Trollsaas, Birgitte
Jobber i Horten kommune, Enhet for rus og psykisk helse Mottaksteam.
Tlf: 90180193
E-post: gitte77@online.no

Norlin, Helén
.
Tlf: 98231935
E-post: helen.norlin@larvik.kommune.no

Wilse, Inger Tone
Jeg har ikke behov for at det legges ut noe mer utfyllende rundt meg som Livsstyrketrener
Tlf: 98237911
E-post: inger.wilse@velle.no

Vest-Agder

Moland, Anita Kristin Gjærevold
Sosionom og Livsstyrketrener. Jobber som rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret, Sørlandet sykehus Flekkefjord. Også miljøterapeut Lister DPS. Holder kurs i Mindfulness, veiledning av enkeltpersoner og grupper i Livsstyrketrening.
Tlf: 41304920
E-post: molandanita@gmail.com

Sogn og Fjorande

Midtbø, Nina
Jobber ved Lærings og Meistringssenteret i Helse Førde. Vi tilbyr Livsstyrketreningskurs -meistre livet og jobben 4 ganger i året.Tilbodet er spesielt for deg som er helt eller delvis sjukemeldt eller står i fare for å bli det. Målgruppa er menneske med sammensatte plager knytta til muskel- og skjelettlidelser, stressreaksjoner, utbrenthet og lettere depresjoner. Innhold: Et mestringskurs med veiledning i grupper (6-8 personer) for deg som har behov for eller ønske om å mestre og styrke livet utifra den aktuelle livssituasjonen. Via oppmerksomhetstrening og ulike kreative læremetoder arbeider vi med bevisstgjøring av: •tankar, følelser og kropp, •dine ressursar og muligheter •vaner og mønstre i hverdagen – og i arbeidslivet. kontakt informasjon: Tlf: 41530549/57751001
Tlf: 91667412
E-post: nina.merete.johnsen.midtbo@helse-forde.no

Sør-Trøndelag

Jenssen, Merete Hagen
Sykepleier, livsstyrketreningskurs smerte/utmattelse
Tlf: 93001743
E-post: merete.hj@live.no

Tronstad, Hanne
St.Olavs hospital. Klinikk for rus og avhengighetsmedisin.
Tlf: 99705383
E-post: hanne.tronstad@gmail.com

Hassel, Torild
Utdannet sykepleier i 1991 og livsstyrketrener i 2012. Har lang erfaring innen rehabilitering i spesialist helsetjenesten. Jobber for tiden innen arbeidsrettet rehabilitering i spesialist helsetjenesten. Ved forespørsel holder jeg kurs i livsstyrketrening sammen med andre i "Livsstyrketrening for Trøndelag". Ta kontakt for mer informasjon.
Tlf: 91307013
E-post: torihas@online.no

Rogaland

Bjelland, Eirin Tesaker
Utdannet som fysioterapeut og livsstyrketrener og jobber som veileder i Frisklivssentralen i Klepp kommune
Tlf: 40217567
E-post: eirin.tesakerbjelland@gmail.com

Myhre, Borghild Aarskog
Utdannet Mensendieck- fysioterapeut og livsstyrketrener og jobber som veileder, kursholder, instruktør og fagutvikler i Frisklivssentralen i Klepp kommune
Tlf: 95228452
E-post: borghild.aarskog.myhre@hotmail.com

Sandvik, Åsne Gro
Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder. Ansatt som koordinator ved Frisklivssentralen i Sola kommune
Tlf: 90593135
E-post: aasne.gro.sandvik@lyse.net

Oppland

Kruge, Ellen
Jeg er utdannet kokk, vernepleier, har 2 år videreutdanning med veiledningspedagogikk og Livsstyrketrening. Har fibromyalgi selv og lev med sykdommen rundt 20 år, og med god selvinnsikt og gode teknikker/metoder fra Livsstyrketrening fungerer jeg i jobb siden 2011. Vil holde kurs i LST så fort det er 6 stykker som er interessert, og tar ellers i mot mennesker til individuell veiledning og bruker da metodene fra LST, samt at det blir gitt "hjemmelekser", slik at det må jobbes med temaene i mellom hver veiledning. Dette for å skape endring gjennom prosess. Velkommen skal du være til veiledning som kan gi deg et liv fylt av livsglede, selvinnsikt og hvor du oppdager at du har alle ressursene i deg til å mestre ditt liv. Gode klemmer fra Ellen ♡ Sjekk gjerne ut www.veiledningssamtale.no
Tlf: 97075772
E-post: ekruge@hotmail.com

Dahl, Berit
Ansatt ved Unicare Steffensrud, Vestre Toten
Tlf: 41294509
E-post: bdahl58@gmail.com

Svarstad, Anne Aslaug
Fysioterapeut, Livsstyrketrener og MediYoga instruktør. Jobber på Revmatismesykehuset i Lillehammer, her har vi kontinuerlig kurs i Livsstyrketrening.
Tlf: 95749621
E-post: svarstadanne@gmail.com

Hæhre, Ellen
Jobber som teamleder på Beitostølen Helsesportsenter.
Tlf: 95849710
E-post: ellen.haehre@bhss.no

Oslo

Carlsen, Britt
Britt Carlsen britt_carlsen@yahoo.no Tilbyr kurs i livstyrketrening for etterlatte på Lovisenberg Diakonale sykehus, avdeling Hospice.
Tlf: 97621855
E-post: britt_carlsen@yahoo.no

Uhre, Berit
Har ledet Livsstyrkekurs sammen med Liv Rognerud Eriksson 4,5 t x 11 samlinger Vår 2016 og Vår 2017 i regi av Lærings-og mestringssenteret ved Diakonhjemmets sykehus
Tlf: 41564784
E-post: bmuhre@hotmail.com

Solli Schøien Brodin, Katinka
Diverse utdannelse og arbeidserfaring innenfor drama, fysisk teaterarbeid, fortelling, livshistoriearbeid og ledertrening. Spesielt med fokus på barn, ungdom og unge voksne.
Tlf: 92051836
E-post: katinka1@online.no

Steen, Eldri

Tlf: +47 4156
E-post: eldri.steen@gmail.com

Mejia, Marianne Iversen

Tlf: 95841050
E-post: iversenmejia4@yahoo.no

Nesse, Oddfrid
Jeg har arbeidet som sykepleier siden 1989, har videreutdanning innen kreft, organisasjonspsykologi og ledelse. Mangeårig erfaring innen spesialisthelsetjenexxsten. Jobber nå som kreftkoordinator i Bydel Frogner. Er kursveileder i Livsstyrketrening i SALSA—prosjektet.
Tlf: 97514667
E-post: oddfrid.nesse@gmail.com

Finckenhagen, Camilla
Spesialfysioterapeut i avdeling Bærum helse og friskliv, Bærum kommune
Tlf: 90828389
E-post: camilla.finckenhagen@baerum.kommune.no

Aasheim, Ellen
Hvis noen ønsker en co-veileder i Oslo-området, så kontakt meg gjerne!
Tlf: 48194372
E-post: ellen.aasheim@yahoo.no

Stranger, Adeline Cecilie
Adeline Stranger
Tlf: 48094900
E-post: adeline@stranger.as

Vik, Anne-Karin
Spesialergoterapeut, Livsstyrketrener, NLP master practitioner og Coach, fasilitator i "The virtues Project" . Jeg er ansatt på Oslo universitetssykehus. Har holdt mindfullness og stressmestringskurs i samarbeid med Guro Skottene og Maria Finnes i regi av Lærings- og mestringssenteret på Oslo universitetssykehus. Arrangerer ved anledning kurs i Livsstyrketrening og kan også tilby meg å være co-veileder på slike kurs. Jeg tilbyr individuelle samtaler til enkeltpersoner som har et ønske om å bli bedre kjent med seg selv, finne strategier og ressurser hos seg selv for å håndtere utfordringer i livet . Du er velkommen til å ta kontakt med meg. Du treffer meg på min jobbmail anvik@ous-hf.no eller via kontaktinformasjonen nedenfor.
Tlf: 98679003
E-post: annekvik@icloud.com

Norland

Schrøder, Hilde
Sykepleier, master practitioner NLP, Deva yoga instruktør
Tlf: 48061241
E-post: hilde.schroder@gmail.com

Hordaland

Nijs, Kristin
Yogatherapy Minded Institute London Yoga instruktør yoga alliance Mindfulness instruktør Andries Kroese samt Jon Vøllestad Psykologspesialist voksne utd 1997 Traume sensorimotorisk Pat Ogden og Ellert Nijenhuis
Tlf: 4790855
E-post: kristin_nijs@yahoo.no

Fausa, Vibekke Guldbrandsen
Vibekke er utdannet livsstyrketrener, yoga- og mindfulness instruktør. Hun har selv brukt yoga og meditasjon som en guide i livet, til å vende blikket innover, og finne veien videre gjennom en vanskelig tid med søvnproblemer, depresjon og utbrenthet. Denne erfaringen bruker hun i sin undervisning. www.juicyful.no
Tlf: 91319137
E-post: vibekke@juicyful.no

Hedemark

Schjervheim, Unni Berit
Jeg jobber nå i Nes kommune, Akershus, som kommuneoverlege. Her holder jeg Livsstyrketrening for ansattegrupper ved anledning, og deltar i ulike prosjekter og grupper, som jobber med Livsstyrketrening og lignende verktøy som tilnærmingsmetoder.
Tlf: 99262251
E-post: unnischj@online.no

Akershus

Sørensen, Anita
Utdannet sykepleier fra 1992. Ansatt på revmatologisk poliklinikk, Diakonhjemmet sykehus fra 2001.
Tlf: 97199066
E-post: sorensen.anita@yahoo.no

Plahte, Ingunn Stenersen
Arbeidssted Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Holder Livsstyrketreningskurs for personer med revmatisk inflammatorisk sykdom.
Tlf: 90142843
E-post: istenersen@hotmail.com

Friis, Gabriele
Jeg skriver teksten senere
Tlf: 99108012
E-post: gabrielefriis@gmail.com

Løken, Bente Dreiem
Livsstyrketrener og fysioterapeut. Bor i Nittedal, jobber i Skedsmo kommune.
Tlf: 91103769
E-post: bente.dreiem.loken@gmail.com

Kaurin , Mette
Ved siden av å være utdannet Livsstyrketrener er jeg klinisk sosionom og familieterapeut . Jeg har videreutdannelser i psykisk helse og rus, og er også utdannet Kommunikolog . Jeg bor og holder kurs i Drøbak. Du er velkommen hvis du har et ønske om å bli bedre kjent med deg selv, og / eller for å finne strategier og ressurser hos deg selv for lettere å leve med de utfordringene du har i livet ditt. Ønsker du ikke gå på kurs, tar jeg deg gjerne i mot til individualsamtaler innen temaene vi berører i Livsstryrketreing. Du er uansett veldig velkommen 💕💕
Tlf: 41454528
E-post: mknordb@online.no

Andersson, Ingjerd Olimb
Enebakk kommune
Tlf: 96226111
E-post: ingjerd.andersson@gmail.com

Akre, Ann-Grete Dybvik
Jeg er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, og har mastergrad i psykisk helsearbeid. Jeg jobber i dag som Høgskolelektor v. Høgskolen i Innlandet. Jeg holder for tiden Livsstyrketreningskurs for SALSA-prosjektet på Øvre Romerike.
Tlf: 90795272
E-post: anngrete.akre@inn.no

Ruud, Sigmund
Hei ! Jeg driver individuell veiledning ved min klinikk. Ullernklinkken manuellterapi og rehabilitering Ullern Alle 28 0381 Oslo Mitt tlf nr er 47928231 og jeg har mail sr@ullernklinikken.no
Tlf: 47928131
E-post: sigruu123@gmail.com

Skaar, Marianne
Førskolelærer Spesialpedagogikk Administrasjon og ledelse
Tlf: 99241593
E-post: marianneleirv@gmail.com

Engeseth, Elin
Jeg tok utdanning som Livsstyrketrening, Høgskolen i Vestfold 2001 - 2002. Har praktisert kunnskapen i mitt arbeid som spesialist i psykomotorisk fysioterapi /avtalepraksis Ski kommune individuell behandling og gruppe frem til vår 2017. Er nå invitert til å drive Livsstyrketrening som en av to ledere for en gruppe i Askim kommune.
Tlf: 90529033
E-post: ee@follofysioterapi.no

Buskerud

Torkelsgard, Ragna
Jobber i Hallinghelse med prosjekt "Læring og Mestring". Tok eksamen som livsstyrketrenar våren 2018. Er i tillegg utdanna sosionom, kostholdsveileder og personlig trener.
Tlf: 95069313
E-post: ragna.torkelsgard@outlook.com

Hjelmesæth, Marit
Jeg arbeider som HMS Rådgiver og HR Konsulent, er også veileder og coach. Holder jevnlig kurs i Livsstyrketrening. Har også egen virksomhet der jeg i tillegg veileder innen kosthold, fysisk aktivitet og livsmestring. Ta kontakt hvis du vil ha min hjelp.
Tlf: 91617443
E-post: marit.hjelmeseth@gmail.com

Neteland, Tordis
Bedriftsøkonomisk og idrettspedagogisk utdannelse. Videreutdanning i Livsstyrketrening gjennomført 2017. Frisklivskoordinator i Hemsedal kommune. Det jobbes med å tilby kurs i Hemsedal kommune høsten 2017.
Tlf: 97058818
E-post: tordis.neteland@hemsedal.kommune.no

Grina, Line Camilla
Jeg er sosionom og jobber på Ringerike Sykehus Vestre Viken HF. Hvis noen trenger en co-veileder å starte kurs med så ta gjerne kontakt.
Tlf: 91738514
E-post: camipuz84@gmail.com

Liknes, Marianne
Jobber som ergoterapeut i Ringerike kommune, med bl a Hverdagsrehabilitering. Jobber for å opprette, og få i gang et tilbud på Livsstyrketrening i kommunens regi. Ber derfor interesserte om å ta direkte kontakt med meg for mer opplysninger.
Tlf: 93229197
E-post: marianne_liknes@hotmail.com

Aust-Agder

Damsgård, Tone Bryn
Jeg er psykiatrisk sykepleier. Ansatt i psykisk helse, Arendal kommune. Utdannet Livstyrketrener i 2017
Tlf: 46764272
E-post: trommetone@hotmail.com

Holm, Cecilie Beisland
Livsstyrketrener, yogalærer med videreutdanning i yoga for psykisk helse, instruktør i TRE (Tension and Trauma Release Exercises)
Tlf: 95919815
E-post: cecibho@live.no

Ulstein, Ingrid Gundersen
Sosionom, NLP Helsecoach, Tankefelt Terapeut (TFT)
Tlf: 92897626
E-post: ingulst@hotmail.com

Skjævestad, Minnie
Off.godkj. sykepleier fra 1985 Livsstyrketrener fra 2004 Gestaltterapeut MNGF fra 2008 Privatpraksis som gestaltterapeut , livsstyrketrener i Agder Gestaltterapi. www.agdergestaltterapi.no Adr: Feviktoppen 1 (u.etg legesenteret) 4870 Fevik
Tlf: 99327783
E-post: minnie@agdergestaltterapi.no