Her finner du Livsstyrketrenere

Østfold

Claussen, Therese
Vernepleier med videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid. Arrangerer private kurs: www.livsstyrken.no
Tlf: 94425626
E-post: theresec@hotmail.no

Tønnesen, Truls
Spesial sykepleier, Sarpsborg kommune
Tlf: 95799731
E-post: trulstonnesen@gmail.com

Abrahamsen, Mette Iren Førrisdahl
Psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener. Videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn. Fagkonsulent i Askim kommune.
Tlf: 41241688
E-post: mette.f.abrahamsen@askim.kommune.no

Vege, Borghild
Holder LST kurs for pårørende m.fl. på kveldstid, samt for pasienter med psykiske lidelser i poliklinikken, DPS, på dagtid. Høsten 2017 er jeg i gang med mitt 8.kurs. Er interessert i andres erfaringer i forhold til målgruppene jeg arbeider med.
Tlf: 41290288
E-post: borghild.vege@gmail.com

Bø, Miriam
Psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener NAV Rygge
Tlf: 92012918
E-post: miriamboe@icloud.com

Christensen, Line
Yrke: kreftsykepleier. Videreutdanning i kognitiv terapi Arbeidssted: Lærings- og mestringssenteret, sykehuset Østfold, Moss.
Tlf: 46922640
E-post: linechr4@gmail.com

Vestfold

Bondahl, Irene Førde
Utdannet sosionom med videreutdanning i veiledning og coaching. Har erfaring fra arbeid innenfor psykisk helse og arbeidsrettet veiledning.
Tlf: 41322599
E-post: irene-bo@outlook.com

Henriksen, Åse
test
Tlf: 99729010
E-post: kallosa64@live.no

Bjurgren, Liv Anne
Holder for tiden ikke kurs, men ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål om Livsstyrketrening eller videreutdanningen.
Tlf: 91695103
E-post: livannebjurgren@yahoo.no

Lurås, Inger Johanne
Er utdannet livsstyrketrener, instruktør i oppmerksomt nærvær (mindfulness) og instruktør i Mediyoga.
Tlf: 97014191
E-post: inger.johanne.luras@uit.no

Trollsaas, Birgitte
Jobber i Horten kommune, Enhet for rus og psykisk helse Mottaksteam.
Tlf: 90180193
E-post: gitte77@online.no

Norlin, Helén
.
Tlf: 98231935
E-post: helen.norlin@larvik.kommune.no

Winnæss, Gry
Jeg er sykepleier i Holmestrand og omegn. Utdanningen Livsstyrketrening gav meg innsikt i eget levd liv, gjennom konkrete erfaringer i nået. Dette er mulig for alle! Ta gjerne kontakt med meg.
Tlf: +4793098598
E-post: grywin@online.no

Rød, Karin
Jeg er sykepleier, Qigong instruktør og Veileder/coach. Har Livsstyrketrening i samarbeid med Sandefjord og Larvik kommune
Tlf: 97160437
E-post: karin-rod@outlook.com

Ringdal, Tone
Jobber som psykiatrisk sykepleier og livsstyrketrener ved Mottaksteam, Enhet for rus og psykisk helse, Horten kommune. Leder den tverrfaglige videreutdanningen i Livsstyrketrening sammen med Heidi Zangi, VID Vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet, Oslo.
Tlf: 92226134
E-post: tone-rin@online.no

Wilse, Inger Tone
Jeg har ikke behov for at det legges ut noe mer utfyllende rundt meg som Livsstyrketrener
Tlf: 98237911
E-post: inger.wilse@velle.no

Vest-Agder

Moland, Anita Kristin Gjærevold
Sosionom og Livsstyrketrener. Jobber som rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret, Sørlandet sykehus Flekkefjord. Også miljøterapeut Lister DPS. Holder kurs i Mindfulness, veiledning av enkeltpersoner og grupper i Livsstyrketrening.
Tlf: 41304920
E-post: molandanita@gmail.com

Sogn og Fjorande

Midtbø, Nina
Jobber ved Lærings og Meistringssenteret i Helse Førde. Vi tilbyr Livsstyrketreningskurs -meistre livet og jobben 4 ganger i året.Tilbodet er spesielt for deg som er helt eller delvis sjukemeldt eller står i fare for å bli det. Målgruppa er menneske med sammensatte plager knytta til muskel- og skjelettlidelser, stressreaksjoner, utbrenthet og lettere depresjoner. Innhold: Et mestringskurs med veiledning i grupper (6-8 personer) for deg som har behov for eller ønske om å mestre og styrke livet utifra den aktuelle livssituasjonen. Via oppmerksomhetstrening og ulike kreative læremetoder arbeider vi med bevisstgjøring av: •tankar, følelser og kropp, •dine ressursar og muligheter •vaner og mønstre i hverdagen – og i arbeidslivet. kontakt informasjon: Tlf: 41530549/57751001
Tlf: 91667412
E-post: nina.merete.johnsen.midtbo@helse-forde.no

Sør-Trøndelag

Jenssen, Merete Hagen
Sykepleier, livsstyrketreningskurs smerte/utmattelse
Tlf: 93001743
E-post: merete.hj@live.no

Rogaland

Bjelland, Eirin Tesaker
Utdannet som fysioterapeut og livsstyrketrener og jobber som veileder i Frisklivssentralen i Klepp kommune
Tlf: 40217567
E-post: eirin.tesakerbjelland@gmail.com

Sandvik, Åsne Gro
Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder. Ansatt som koordinator ved Frisklivssentralen i Sola kommune
Tlf: 90593135
E-post: aasne.gro.sandvik@lyse.net

Myhre, Borghild Aarskog
Utdannet Mensendieck- fysioterapeut og livsstyrketrener og jobber som veileder, kursholder, instruktør og fagutvikler i Frisklivssentralen i Klepp kommune
Tlf: 95228452
E-post: borghild.aarskog.myhre@hotmail.com

Oppland

Dahl, Berit
Ansatt ved Unicare Steffensrud, Vestre Toten
Tlf: 41294509
E-post: bdahl58@gmail.com

Kruge, Ellen
Jeg er utdannet kokk, vernepleier, har 2 år videreutdanning med veiledningspedagogikk og Livsstyrketrening. Har fibromyalgi selv og lev med sykdommen rundt 20 år, og med god selvinnsikt og gode teknikker/metoder fra Livsstyrketrening fungerer jeg i jobb siden 2011. Vil holde kurs i LST så fort det er 6 stykker som er interessert, og tar ellers i mot mennesker til individuell veiledning og bruker da metodene fra LST, samt at det blir gitt "hjemmelekser", slik at det må jobbes med temaene i mellom hver veiledning. Dette for å skape endring gjennom prosess. Velkommen skal du være til veiledning som kan gi deg et liv fylt av livsglede, selvinnsikt og hvor du oppdager at du har alle ressursene i deg til å mestre ditt liv. Gode klemmer fra Ellen ♡ Sjekk gjerne ut www.veiledningssamtale.no
Tlf: 97075772
E-post: ekruge@hotmail.com

Hæhre, Ellen
Jobber som teamleder på Beitostølen Helsesportsenter.
Tlf: 95849710
E-post: ellen.haehre@bhss.no

Svarstad, Anne Aslaug
Fysioterapeut, Livsstyrketrener og MediYoga instruktør. Jobber på Revmatismesykehuset i Lillehammer, her har vi kontinuerlig kurs i Livsstyrketrening.
Tlf: 95749621
E-post: svarstadanne@gmail.com

Oslo

Uhre, Berit
Har ledet Livsstyrkekurs sammen med Liv Rognerud Eriksson 4,5 t x 11 samlinger Vår 2016 og Vår 2017 i regi av Lærings-og mestringssenteret ved Diakonhjemmets sykehus
Tlf: 41564784
E-post: bmuhre@hotmail.com

Solli Schøien Brodin, Katinka
Diverse utdannelse og arbeidserfaring innenfor drama, fysisk teaterarbeid, fortelling, livshistoriearbeid og ledertrening. Spesielt med fokus på barn, ungdom og unge voksne.
Tlf: 92051836
E-post: katinka1@online.no

Steen, Eldri

Tlf: +47 4156
E-post: eldri.steen@gmail.com

Nesse, Oddfrid
Jeg har arbeidet som sykepleier siden 1989, har videreutdanning innen kreft, organisasjonspsykologi og ledelse. Mangeårig erfaring innen spesialisthelsetjenexxsten. Jobber nå som kreftkoordinator i Bydel Frogner. Er kursveileder i Livsstyrketrening i SALSA—prosjektet.
Tlf: 97514667
E-post: oddfrid.nesse@gmail.com

Carlsen, Britt
Britt Carlsen britt_carlsen@yahoo.no Tilbyr kurs i livstyrketrening for etterlatte på Lovisenberg Diakonale sykehus, avdeling Hospice.
Tlf: 97621855
E-post: britt_carlsen@yahoo.no

Mejia, Marianne Iversen

Tlf: 95841050
E-post: iversenmejia4@yahoo.no

Stranger, Adeline Cecilie
Adeline Stranger
Tlf: 48094900
E-post: adeline@stranger.as

Finckenhagen, Camilla
Spesialfysioterapeut i avdeling Bærum helse og friskliv, Bærum kommune
Tlf: 90828389
E-post: camilla.finckenhagen@baerum.kommune.no

Aasheim, Ellen
Hvis noen ønsker en co-veileder i Oslo-området, så kontakt meg gjerne!
Tlf: 48194372
E-post: ellen.aasheim@yahoo.no

Norland

Schrøder, Hilde
Sykepleier, master practitioner NLP, Deva yoga instruktør
Tlf: 48061241
E-post: hilde.schroder@gmail.com

Hordaland

Nijs, Kristin
Yogatherapy Minded Institute London Yoga instruktør yoga alliance Mindfulness instruktør Andries Kroese samt Jon Vøllestad Psykologspesialist voksne utd 1997 Traume sensorimotorisk Pat Ogden og Ellert Nijenhuis
Tlf: 4790855
E-post: kristin_nijs@yahoo.no

Fausa, Vibekke
Fint om dere kan legge til min nettside www.juicyful.no
Tlf: 91319137
E-post: vibekke@juicyful.no

Hedemark

Schjervheim, Unni Berit
Jeg jobber nå i Nes kommune, Akershus, som kommuneoverlege. Her holder jeg Livsstyrketrening for ansattegrupper ved anledning, og deltar i ulike prosjekter og grupper, som jobber med Livsstyrketrening og lignende verktøy som tilnærmingsmetoder.
Tlf: 99262251
E-post: unnischj@online.no

Akershus

Sørensen, Anita
Utdannet sykepleier fra 1992. Ansatt på revmatologisk poliklinikk, Diakonhjemmet sykehus fra 2001.
Tlf: 97199066
E-post: sorensen.anita@yahoo.no

Plahte, Ingunn Stenersen
Arbeidssted Revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Holder Livsstyrketreningskurs for personer med revmatisk inflammatorisk sykdom.
Tlf: 90142843
E-post: istenersen@hotmail.com

Kaurin , Mette
Ved siden av å være utdannet Livsstyrketrener er jeg klinisk sosionom og familieterapeut . Jeg har videreutdannelser i psykisk helse og rus, og er også utdannet Kommunikolog . Jeg bor og holder kurs i Drøbak. Du er velkommen hvis du har et ønske om å bli bedre kjent med deg selv, og / eller for å finne strategier og ressurser hos deg selv for lettere å leve med de utfordringene du har i livet ditt. Ønsker du ikke gå på kurs, tar jeg deg gjerne i mot til individualsamtaler innen temaene vi berører i Livsstryrketreing. Du er uansett veldig velkommen 💕💕
Tlf: 41454528
E-post: mknordb@online.no

Løken, Bente Dreiem
Livsstyrketrener og fysioterapeut. Bor i Nittedal, jobber i Skedsmo kommune.
Tlf: 91103769
E-post: bente.dreiem.loken@gmail.com

Engeseth, Elin
Jeg tok utdanning som Livsstyrketrening, Høgskolen i Vestfold 2001 - 2002. Har praktisert kunnskapen i mitt arbeid som spesialist i psykomotorisk fysioterapi /avtalepraksis Ski kommune individuell behandling og gruppe frem til vår 2017. Er nå invitert til å drive Livsstyrketrening som en av to ledere for en gruppe i Askim kommune.
Tlf: 90529033
E-post: ee@follofysioterapi.no

Andersson, Ingjerd Olimb
Enebakk kommune
Tlf: 96226111
E-post: ingjerd.andersson@gmail.com

Akre, Ann-Grete Dybvik
Jeg er klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, og har mastergrad i psykisk helsearbeid. Jeg jobber i dag som Høgskolelektor v. Høgskolen i Innlandet. Jeg holder for tiden Livsstyrketreningskurs for SALSA-prosjektet på Øvre Romerike.
Tlf: 90795272
E-post: anngrete.akre@inn.no

Skaar, Marianne
Førskolelærer Spesialpedagogikk Administrasjon og ledelse
Tlf: 99241593
E-post: marianneleirv@gmail.com

Ruud, Sigmund
Hei ! Jeg driver individuell veiledning ved min klinikk. Ullernklinkken manuellterapi og rehabilitering Ullern Alle 28 0381 Oslo Mitt tlf nr er 47928231 og jeg har mail sr@ullernklinikken.no
Tlf: 47928131
E-post: sigruu123@gmail.com

Buskerud

Neteland, Tordis
Bedriftsøkonomisk og idrettspedagogisk utdannelse. Videreutdanning i Livsstyrketrening gjennomført 2017. Frisklivskoordinator i Hemsedal kommune. Det jobbes med å tilby kurs i Hemsedal kommune høsten 2017.
Tlf: 97058818
E-post: tordis.neteland@hemsedal.kommune.no

Liknes, Marianne
Jobber som ergoterapeut i Ringerike kommune, med bl a Hverdagsrehabilitering. Jobber for å opprette, og få i gang et tilbud på Livsstyrketrening i kommunens regi. Ber derfor interesserte om å ta direkte kontakt med meg for mer opplysninger.
Tlf: 93229197
E-post: marianne_liknes@hotmail.com

Grina, Line Camilla
Jeg er sosionom og jobber for tiden for Sonans Karriere. Hvis det finnes noen livsstyrketrenere i geografiks nærhet, så ta gjerne kontakt :-)
Tlf: 91738514
E-post: camipuz84@gmail.com

Aust-Agder

Holm, Cecilie Beisland
Livsstyrketrener, yogalærer med videreutdanning i yoga for psykisk helse, instruktør i TRE (Tension and Trauma Release Exercises)
Tlf: 95919815
E-post: cecibho@live.no

Skjævestad, Minnie
Off.godkj. sykepleier fra 1985 Livsstyrketrener fra 2004 Gestaltterapeut MNGF fra 2008 Privatpraksis som gestaltterapeut , livsstyrketrener i Agder Gestaltterapi
Tlf: 99327783
E-post: minnie@agdergestaltterapi.no

Ulstein, Ingrid Gundersen
Sosionom, NLP Helsecoach, Tankefelt Terapeut (TFT)
Tlf: 92897626
E-post: ingulst@hotmail.com