Anbefalte CD'er

de Vibe, M: 
Stressmestring. 2 CDer med mentale og fysiske øvelser. 
E-post: mdevibe@online.no

Haugli, L og Steen, E
Øvelser i mindfulness. bevisst tilstedeværelse i hverdagen - livsstyrketrening. 
Rehabiliteringssenteret i Rauland, 3864 Rauland, bestilles via e-post kari.waagen@air.no eller tlf. 35062800 

Kabat-Zinn, J: 
Guided mindfulness meditation, ISBN 97815917993595 

Kroese, Andries J: Oppnå mer med mindre stress. En håndbok i Oppmerksomhetstrening m/CD'en Hvordan redusere stress med Oppmerksomhetstrening. Hegnar Media

Schenström, O: 
Mer mindfulness i vardagen.CD-bok med 3 CDer. www.bonnieraudio.se

Schenström, O: 
Mindfulness i vardagen med CD. Stockholm: Viva forlag, 200

Steen, E. og H. Zangi: 
Livstyrketrening. Oppmerksomhet, avspenning og mestring av hverdagen. 
NRRK, Diakonhjemmets sykehus PB.23, Vinderen, 0319 Oslo, tlf: 22454840.