Anbefalt litteratur

Om Livsstyrketrening:

Steen E. og L. Haugli: Når livet setter seg i kroppen. Oslo: Noras Ark, 2007Se også Haugli og Steens doktorgradsavhandling m.m. under ”forskning”


Om mindfulness/ oppmerksomt nærvær:

Baer, R. A. (red.): Mindfulness-based Treatment Aproaches Clinicians`s Guide to Evidents Base and Applications. Elsevier, 2006


Per-Einar Binder, Bergljot Gjelsvik, Even Halland, Jon Vøllestad: Mindfulness i psykologisk behandling, Universitetsforlaget 2014.


Crane, R: Mindfulness-Based Cognitive Therapy. London: Routledge, 2009

 
de Vibe, M. og R. Karem: Nå. Tilstedeværelse i hverdagen. Oslo: Karem /

de Vibe, 2007


de Vibe, M: Håndbok i nærværstrening http://www.kunnskapssenteret.no/binary?id=5772 


Kabat-Zinn, J: Akkurat nå. Mindfulness. Bevisst tilstedeværelse i hverdagen. Oslo: Arneberg Forlag, 2009


Kabat-Zinn, J: Guided Mindful Meditation. CD-bok. ISBN 9887815917992595


Kabat-Zinn, J: Bli din egen hjelper. Oslo: Arneberg Forlag, 2010


Kabat-Zinn, J: 108 leksjoner i mindfulness. Oslo: Arneberg Forlag, 2009


Kroese, Andries J: Oppnå mer med mindre stress. En håndbok i Oppmerksomhetstrening m/CD'en Hvordan redusere stress med Oppmerksomhetstrening. Hegnar Media 


Magelssen, M: Det viktigste helsegrepet du kan ta, pust for livet. Oslo: Arneberg Forlag, 2008


Schenström,O: Mindfulness i vardagen. Vägar till medveten närvaro. Med CD Stockholm: Viva forlag, 2007


Om konfluent pedagogikk:

Grendstad, N. M: Å lære er å oppdage. Oslo: Didakta Norsk Forlag, 1986


Grendstad, N. M: Fantasi og følelser. Praktisk mentalhygiene i hverdagen. Kristiansand: Metasenteret, 1996 Benestad, 4638 Kristiansand, tlf: 38044355
 

Om psykosyntese:

Ferrucci, P: Bli den du er. Om psykosyntese – en metode for sjelelig utvikling. Oslo: Huma Nova, 2005


Om helse og helsefremmende prosesser:

Antonovsky, A: Helbredets mysterium. København: Hans Reitzels Forlag, 2000

Eksistensielle refleksjoner om møte med seg selv og andre:

Falch, B: Å være der du er. Samtale med kriserammede. Oslo: Fagbokforlaget, 1999

Svenaeus, F: Sykdommens mening – og møtet med det syke mennesket. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005l Akademisk, 2005


Diverse fagbøker

Tveiten, Sidsel: Veiledning - mer enn ord. 4.utg. 302s, Bergen, Fagbokforlaget 2013, Pris: NOK 439, ISBN 978-82-450-1451-8