<

Livsstyrketrening kurs og veiledning i Sandefjord

Livsstyrketrening er satt sammen av livstemaer som henger sammen og bygger på hverandre. Temaene har fokus på å styrke selvfølelsen og øke bevisstheten om hva som er viktig for meg i livet. Hva trenger jeg? Sterke og svake sider, hva er viktig for meg? Vi har om samvittighet, sorg og sinne, glede, skyld og skam. Et gjennomgående tema er ressurser, muligheter og valg. Vi benytter forskjellige metoder for å øke din bevissthet, litt bevegelser og oppmeyksomhetsovelser. Mindfulness., trene på å være tilstede her og nå. Vi har ti samlinger, fire timer hver gang med gode pauser. Livsstyrketrening er for personer bosatt i Sandefjord kommune. Påmelding og mer informasjon til Lærings- og Mestringssenteret tlf 409 16 068 eller lms@sandefjord.kommune.no Livsstyrketrener Karin Rød kan kontaktes tlf 97160437