<

Kurs i LST (Livsstyrketrening) ved Skogli Helse og Rehabsenter AS, Innlandet

Vi holder kurs 1-2x pr år (avhenger av søkermengde), primært i september og februar. Kurset strekker seg over 4 uker. Du vil få en egen koordinator, samt oppfølging av andre faggrupper etter behov (fysioterapeut, lege mm). Det legges opp til 2 dagssamlinger ila uken. De andre dagene kan du delta i andre fellesaktiviteter på huset (basseng, treningsgrupper, gymsal, utegrupper), samt ha individuell fysioterapi. Innhold i samlingene. Et informasjonsmøte Samling 1: Tema: Hvis kroppen kunne snakke. Samling 2: Tema: Hvem er jeg? Samling 3: Tema: Verdier - hva er viktig for meg? Samling 4: Tema: Hva trenger jeg? – om å sette grenser. Samling 5: Tema: Valgfritt (eks sorg/glede/sinne/skam) Samling 6: Tema: Ressurser, muligheter og valg. Uttalelser fra tidligere deltagere: «Jeg kan se mer nyansert på tilværelsen» «Jeg ser at jeg fortsatt har mange ressurser. Jeg ikke lengre er en person med bare smerter» «Jeg er i stand til å ta tak på nytt» «Jeg har opplevd tilstedeværelse, har klart å stoppe opp og kjenne etter, opplevd trygghet» Hvordan søke hit? Oppholdet søkes via primærlege eller andre som kan henvise til spesialisthelsetjenesten. Veiledere/kontaktpersoner Det er plass til inntil 12 stk i hver gruppe. Gruppens to veiledere har begge videreutdanning i Livsstyrketrening og har veiledet grupper siden 2008. Tidspunkt for kurs: se vår nettside www.skogli.no Vil du ringe oss: kontakt Nina Almås, tlf 41463142 eller Ida Korsvold, tlf 61249128