<

Kurs i Livsstyrketrening. Rogaland.

Kurs i Livsstyrketrening med oppstart 23.01.18 på Sola Frisklivssentral. Kurset går over 10 ganger, 4 timer hver gang fra kl 11-15.00. Informasjonsmøte: 09.01.18 kl 13-15. Oppstart kurs 23.01.18 fra kl 11-13 på Sola Frisklivssentral. Egenandel: 1000kr. Kursholdere: Borghild Aa.Myhre, spesialfysioterapeut og Livsstyrketrener, tlf 47 47 46 95 / 95 22 84 52 og Åsne Gro Sandvik, Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie, veileder og Livsstyrketrener, tlf 51 65 31 35 / 90 59 31 35 For spørsmål eller påmelding, kontakt en av kursholderene.

Vi tar opp ulike livstemaer:

  • Samling 1: Introduksjon mindfulness. Hvis kroppen kunne snakke.

  • Samling 2: Hvem er jeg - med fokus på egne ressurser.

  • Samling 3: Verdier - hva er viktig for meg.

  • Samling 4: Hva trenger jeg - om å kjenne egne grenser.

  • Samling 5: Sterke og svake sider.

  • Samling 6: Glede.

  • Samling 7: Dårlig samvittighet.

  • Samling 8: Sinne

  • Samling 9: Veien videre – Ressurser, muligheter og valg.

  • Samling 10: Avslutning