<

Kurs i Livsstyrketreining i Rogaland

Kurset går over 10 ganger à 4,5 timer fra kl. 10.30-15.00, med en oppfølgings samling etter ca 1/2 år. Vi tilbyr 2 parallelle kurs pr semester, tirsdager og torsdager. Sted: Frisklivssentralen i Sola, Stangelandsenteret, Kleppvegen 10, Sola og Klepp Frisklivssentral, Sirkelen på Klepp, Olav Hålands veg 8, 4352 Klepp. Egenandel: 1000kr. Kursholdere: Borghild Aa.Myhre, spesialfysioterapeut og livsstyrketrener, tlf 95 22 84 52 Åsne Gro Sandvik, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie og livsstyrketrener, tlf 90 59 31 35 Britt Randi Remme, sosionom, kognitiv terapeut og livsstyrketrener, tlf 40 44 54 93 For spørsmål eller påmelding, kontakt en av kursholderene. For mer informasjon, se link til brosjyre: http://www.xn--frisklivjren-fdb.no/kurstilbud/livsstyrketrening/