<

Individuell veiledning. Rogaland. Stavanger, Sandnes og Jæren.

Livsstyrketrening er utarbeidet med tanke på personer med ulike helseplager, men er like godt egnet for alle som vil lære mer om hvordan håndtere stress og dagliglivets utfordringer.

Gjennom ulike læringsmetoder jobber vi med bevisstgjøring av:

•Tanker, følelser og kroppsreaksjoner
•Vaner og mønstre i hverdagen
•Dine ressurser og muligheter

Tema du får veiledning i omhandler ulike livstema som kan være aktuelle for oss alle:
•Hvis kroppen kunne snakke.
•Hvem er jeg?
•Verdier - hva er viktig for meg?
•Hva trenger jeg? - Om å sette egne grenser
•Hva er mine sterke - svake sider?
•Glede
•Dårlig samvittighet
•Sinne
•Ressurser, muligheter, valg
•Avslutning - veien videre

Du vil også lære oppmerksomhets- og avspenningsøvelser.

Kroppens tale er tydelig, men overdøves ofte av stemmer som sier at vi må, bør og skal. Kroppen må derfor rope stadig høyere for at vi skal lytte. For mange gir det seg utslag i smerter, uro eller nedstemthet. Plagene kan bli langvarige, og noen ganger er plagene mange og sammensatte. Vi kan lære oss å lytte til kroppens signaler og ta dem på alvor før plagene setter seg fast.

Har du spørsmål, eller lurer på om dette kan være noe for deg.

Kontaktinformasjon: Borghild Aa.Myhre, spesialfysioterapeut og veileder med videreutdanning i Livsstyrketrening, Fysio-Pilates og Mindfulness. Tlf: 952 28 452