Aktiviteter

Velkommen til Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er en måte å trene din oppmerksomhet på, ved både å legge merke til og akseptere det som skjer i deg: Hvordan du puster, hvilke tanker

Livsstyrketreningskurs på mange ulike arenaer

Ved mange av landets lærings- og mestringssentra Ved noen revmatologiske avdelinger På flere rehabiliteringssentra

Begrepet ”livsstyrketrening” registrert som varemerke