Aktiviteter

Velkommen til Livsstyrketrening

Livsstyrketrening er en måte å trene din oppmerksomhet på, ved både å legge merke til og akseptere det som skjer i deg: Hvordan du puster, hvilke tanker

Velkommen til Livsstyrketreningsseminar 2020!

Neste års seminar for Livsstyrketrenere holdes på Ris menighetshus i Oslo 5. - 7. mars. Sett gjerne av datoene allerede nå! Tema denne gangen er "Våre egenskaper som livsstyrketrenere". Med utgangspunkt i "Sterke og svake sider" i kompendiet, holdningene i oppmerksomt nærvær og selvmedfølelse som tema, vil gi mulighet til å erfare og utvikle våre ressurser som livsstyrketrenere. Øvelsene vil som tidligere bli ledet av våre erfarne lærere på utdanningen. Program og mer informasjon kommer. Påmelding åpner i november.