Ofte stilte spørsmål

Hva koster det å delta på et Livsstyrketreningskurs?
Prisen for å delta på et Livsstyrketreningskurs varierer. Hvis Livsstyrketreningskursene tilbys i regi av Helseregionene, eller på oppdrag fra for eksempel NAV, vil egenandelen være begrenset og noen ganger tilbys kursene gratis. Når Livsstyrketreningskurs tilbys gjennom NAV, eller der deltaker kun betaler opp til egenandels tak 2 i helseinstitusjoner (2560,-), vil kursene ofte ha særlige målgrupper, slik at deltakelse forutsetter at man fyller visse kriterier (for eksempel revmatisme).

I andre tilfeller vil Livsstyrketreningskursene måtte betales fullt av deltakerne selv. Siden kursene kan være av 40-50 timers varighet, kan kursavgiften beløpe seg til 6-8000 kroner.

Vår erfaring er heldigvis at en del lykkes med å få støtte tilkursavgiften, feks fra NAV, Lærings- og mestringssenter, forsikringsselskap, arbeidsgiver, eller annet.

Ta kontakt med aktuell kursholder for avklaring av eksakt kursavgift.

Hvilke sykehusavdelinger tilbyr Livsstyrketrening?
Spør det Lærings- og mestringssenteret du har tilhørighet til, eller på ”din” sykehuspoliklinikk, om det finnes et tilbud for deg. Tilbud finnes i varierende grad:

  • for noen diagnosegrupper: ved enkelte poliklinikker
  • som mestringskurs/pasientopplæring via sitt LMS
  • som mestringskurs/pårørendeopplæring, som for eksempel for pårørende til psykisk syke
  • for noen diagnoser også som ”raskere tilbake”-tiltak ved sykehuspoliklinikk


Hva koster Livsstyrketrening i sykehus/ved LMS? 
Prisen for slike kurs varier: gratis ved noen LMS, eller en poliklinikk - egenandel på ca kr 300,- (pr 2012), som da føres på ditt vanlige kvitteringskort for egenandeler. 

Hvordan får jeg kjøpt kjøpe CD Øvelser i Mindfulness, bevisst tilstedeværelse i hverdagen, Livsstyrketrening med Liv Haugli og Eldri Steen?
Du kan bestille CD Øvelser i mindfulness, med Liv Haugli og Eldri Steen, fra Rehabiliteringssenteret i Rauland, 3864 Rauland, tlf: 35062800 eller via e-post kari.waagen@air.no Cden koster 150,- pluss porto.

Hvordan får jeg kjøpt kjøpe CD i stressmestring med Michael de Vibe?
Dobbel CD i Stressmestring bestilles direkte hos Michael de Vibe ved å maile til mdevibe@online.no.Cden koster 200,- + porto.

Jeg er interessert i å søke på videreutdanningen i mindfulness og mestringsfremmende kommunikasjon. Hvordan gjør jeg det – og hvilke krav stilles det for å kunne søke?
Hvis du går inn på http://www.livsstyrketrening.no/Dokument/Livsstyrketrening---videreutdanninger du inne på fanen ”Lær mer”, fagutdanning - Livsstyrketrening. Der vil du finne informasjon om videreutdanningen som tilbys på Diakonhjemmet i Oslo. Det utdannes et kull pr. år med oppstart hver høst. Søknadsfrist er som regel i april.

Jeg er interessert i å delta på et Livsstyrketreningskurs. Hvor holdes det kurs?
Hvis du går inn på Forum for Livsstyrketrening http://www.livsstyrketrening.no så ligger det informasjon om noen kurs der, under fanen ”Livsstyrketreningskurs”, øverst på siden over det store bildet. Du finner også litt mer informasjon om Livsstyrketreningskurs og hvor det eventuelt arrangeres på hovedsiden der det står ”Livsstyrketreningskurs på mange ulike arenaer”.