Her finner du Livsstyrketrenere

Østlandet

Bondahl, Irene
Eget foretak: Liljen Utvikling
Livsstyrketrening, veiledning og coaching.
Tlf.: 413 22 599
E-post: irene-bo@online.no

Engvig, Jan Petter Cand Scient.

Fysioterapeut
Livsstyrketrener
Veilederutdannet ved Haraldsplass Høgskole
Coaching og Livslæring, HIO
Motiverende Intervju, HIO
Instruktør i Oppmerksomhetstrening / MBSR
E-post: jan.petter.engvig@gmail.com 
www.stressreduction.no

 

Fevang, Trine 
Asker kommune, avdeling psykisk helse
Jobbmob, 98257376
E-post:trine.fevang@asker.kommune.no
Egen hjemmeside: www.livsstyrke.org
Mobil: 95123197
E-post:trin-fe@online.no

 

Frøysa Lyngroth, May-Britt 
Diakonhjemmets sykehus og Blindeforbundet
Eget foretak: STRESS- OG LIVSMESTRING Lyngroth
Oslo
Sykepleier, mindfulnessinstruktør, master i helsefremmende arbeid
Tlf.: 98656760
E-post: mfroysa@yahoo.no

 

Gulbrandsen, Helene 
Veileder/koordinator ved Lærings- og mestringssenteret 
Sykehuset Østfold 
Tlf.: 99526701
E-post: helene.gulbrandsen@so-hf.no

 

Hansen Lie, Anne-Mette 
Hobølveien 24
1825 Tomter  
Tlf.: 69819200
E-post: anne-mettehlie@hotmail.com

 

Harlem, Ingvild
Ahus, seksjon for klinisk ernæring
Og egen praksis (tar oppdrag primært Oslo, Akershus, Østfold)
Tlf: 930 33 970
E-post: ingvild.harlem@gmail.com

 

Haugli, Liv 
lege, spesialist i arbeidsmedisin,
Livsstyrketrener
Oslo og Rauland
E-post: liv.haugli@air.no

 

Haugmark, Trond og Selmer, Liv 
Preventia AS
Oslo
Trond tlf.: 95130795
Liv tlf.: 97510930

 

Hennig, Toril
Martina Hansens Hospital
Bærum
Tlf.: 67 52 18 08
E-post: Toril.Hennig@mhh.no

 

Henriksen, Åse
Horten/Spania
Tlf: 99 72 90 10 eller + 34 687 257 225
E-post: kallosa64@live.no 

 

Hjelmesæth, Marit 
Arbeidsplass: Frisk HMS Buskerud / Oppfølgingsenheten Frisk Buskerud
Eget foretak: Marit Hjelmesæth, veiledning og coaching 
Tlf.: 91617443
E-post: marit@oppfrisk.no

 

Hofmeier, Ruth 
Livsstyrketrener, veileder, mindfulnessinnstruktør
Eget foretak: Bevissthet og Fokus, Livsmestring, Livsstyrke
Egen hjemmeside: www.livsstyrke.com
Tlf: 91818207

 

Hæhre, Ellen  
Beitostølen Helsesportsenter 
Tlf arbeid: 61 34 08 00 
Tlf.: 95 84 97 10 
E-post: ellen.haehre@bhss.no 

 

Jansen, Karin 
Privat praktiserende med kurstilbud i Drammen
Tlf.: 99 52 06 24
E-post: Karinfysio@gmail.com

 

Jebsen, Ingvild B.
Fysioterapeut, NLP-Coach og Livsstyrketrener
Nesbru Fysio og Manuellterapi AS
Asker og Bærum
Tlf.: 916 05 767
E-post: i.jebsen@online.no

 

Julsvoll, Elisabeth Heggem  
Fysioterapeut/spes. i manuellterapi
Hans & Olaf fysioterapi 
Oslo
Tlf.: 95941262
E-post: julsvoll@online.no / elisabeth.julsvoll@hof.nhn.no

 

Kvambekk, Ann Kristin 
Fysioterapeut og Livsstyrketrener
Asker kommune
Dagrehabiliteringen
Tlf: 66 76 85 32
E-post: ann.kristin.kvambekk@asker.kommune.no

 

Kruge, Ellen
Niels A Nielsensveg 24, 2817 Gjøvik
Kruge veiledning og livsstyrketrening. www.veiledningssamtale.no 
Tlf.: 97075772
E-post: ekruge@hotmail.com 

 

Liknes, Marianne
Menova
Tlf.: ?93208646
E-post: ?ml@menova.no
Pondera Helse & Mestring
Tlf.: 93229197
E-post: firmapost@ponderahelseogmestring.no

 

Nafstad, Ingunn Tveit 
Fysioterapeut, livsstyrketrener, veileder, ICF sertifisert coach
Sted: Oslo og Akershus
E-post:ingnaf@sykehuspartner.no

 

Nes, Karine E.
Fysioterapeut og Livsstyrketrener
Nesbru Fysio og Manuellterapi AS
Asker og Bærum
Tlf.: 952 45 719
E-post: karine_nes@hotmail.com,

 

Nystuen, Elisabeth
Alf Prøysensvei 126
2315  Hamar 
Hamar kommune 
Tlf.: 47618160

 

Olsen, Marit Helene U. 
Steffensrud Rehabiliteringssenter AS
Vestre Totenveg 1530
2846 Bøverbru
Tlf.: 61 19 91 60/40 06 09 68
E-post: mho@steffensrud.nowww.steffensrud.no

 

Palm, Kari-Mette 
FYSIOforum
Nordmyrveien 3 
1820 Spydeberg
Tlf.: 69 83 64 64

 

Ringdal, Tone
Psykiatrisk sykepleier, veileder, master i helsefremmende arbeid
Psykisk helseteam, Horten kommune
Jobbmobil: 97550417
E-post: Tone. Ringdal@horten.kommune.no
Eget foretak: 
Tone Ringdal, veiledning og coaching
www.toneringdal.blogspot.no
Palettveien 5, 3179 Åsgårdstrand
Tlf.: 92226134
E-post: tone-rin@online.no

 

Risnes, Solrun Flatås 
Fysioterapeut 
Avd. leder Bedriftshelsetjenesten
M3 Helse AS
Tlf: 03313
E-post: sfr@m3helse.no

 

Rudi, Mimmi 
Beitostølen Helsesportsenter
Tlf: 61 34 08 00
E-post: mimmi.rudi@bhss.no

 

Rønningen, Aud
Bøkkereveien 6, 2618 Lillehammer
Tlf.: 97090815
E-post : aud.ronningen@revmatismesykehuset.no

 

Segtnan, Renate
Oppfølgingsenheten Frisk
Lillehammer
Tlf.: ?98019739/91119288
E-post: rse@live.no renate@oppfrisk.no

 

Selmer, Liv  og Haugmark, Trond 
Preventia AS
Oslo
Liv tlf.: 97510930
Trond tlf.: 95130795

 

Skrattegard, Margit 
Privat praksis: Livsstyrketrener, veileder, gestaltterapeut
Røyken/Oslo/Tønsberg
Tlf: 90 76 58 42
E-post: mskrattegard@hotmail.com

 

Slinning, Monica 
Livsstyrketrener og fysioterapeut
Bor i Asker kommune
Tlf: 917 82 601

 

Steen, Eldri
Privat praksis
Kontoradresse: Adventveien 14b 0381 Oslo
Tlf.: 41569553
E-post: eldri.steen@gmail.com

 

Tandberg, Jorun 
Hokksund Rehabiliteringssenter 
Tlf: 41854509
E-post: jorun.tandb@fastlane.no 

 

Tvenge, Vesla
Eget foretak: Nordic Empowerment as
1778 Halden
Tlf.: 90670996
E-post: vesla@me.com

 

Tønnesen, Liv
Fysioterapeut og pedagog
Livsmestringskurs AS - Mestringshjelp ved kronisk sykdom
Tlf: 99 22 83 03 
E-post: liv.tonnesen@livsmestringskurs.no
www.livsmestringskurs.no

 

Valla, Elin
Vikersund Kurbad
Vikersund
Tlf. 32 78 15 00
E-post: elin@vikersund-kurbad.no

 

Varden, Karin
Spesialrådgiver HR
Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger
Livsstyrketrener
Veileder, Langtidsfrisk
Tlf.: 900 366 52
E-post: Karin.Varden@sykehuset-innlandet.no
Eget foretak:  I utvikling 

 

Wien, www.livsAnne Kirsti Schjager  
Steffensrud Rehabiliteringssenter AS, 
tlf: 41332830, 
E-post: anne.kirsti.wien@online.no

 

Årseth, Elin 
Psykomotorisk fysioterapeut
Friskere helse
www.friskerehelse.no

 

Sørlandet

Skjævestad, Minnie 
Privat praksis: Livsstyrketrener, gestaltterapeut
Kontoradr: Feviktoppen 1, 
4870 Grimstad
Tlf.: 99327783
E-post: minnie@agdergestaltterapi.no
Web: www.agdergestaltterapi.no

 

Midt-Norge

 

Vestlandet

 

Alvestad, Aud 
Tlf.: 40670374
E-post: aud.alvestad@lyse.net

 

Johnsen Midtbø, Nina 
Lærings og meistringssenteret i Helse Førde, avdeling Florø
Tlf: 57 75 10 40/41 53 05 49
E-post: nina.johnsen.midtbo@helse-forde.

 

Myhre, Borghild Aarskog 
Fysioterapeut og Livsstykretrener
Frisklivssentralen i Klepp kommune
Tlf. jobb: 51 78 45 22 / 47 47 46 95
Tlf. privat: 95 22 84 52.
E-post: borghild.aarskog.myhre@hotmail.com eller borghild.aarskog.myhre@klepp.kommune.no

 

Remme, Britt - Randi
Stavanger
Rådgiver ved Nav Sola
Sosionom/ Social worker - Utdannet ved Stavanger Sosialhøgskole
Veileder/Counselor/Coaching for ledelse og organisasjon, Utdannet ved BI Stavanger 
Livsstyrketrener/Counselor for Groups and Individuals, utdannet ved Diakonhjemmets Høgskole
Tlf.: 46613610
Epost: bitten.r@Hotmail.com

 

 

Nord-Norge

Rønbeck, Tone E
Veileder ved Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
Tromsø
Tlf.: 91538124
E-post: tone.roe@online.no